ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Adaptační kurz SOŠ

Letošní adaptační kurz SOŠ proběhl 5. září 2023 v táborové základně v Chřenovicích. Program připravilo opět Středisko volného času v Ledči nad Sázavou. Účastnilo se ho celkem 39 žáků ze třídy 1. I a 1. ST.

Program byl zaměřen na tvorbu týmu, spolupráci a týmové řešení problémů. Žáci také absolvovali mnoho aktivit v přírodě.
Poděkování patří všem, kteří tento kurz připravili. Staraly se o nás naše paní kuchařky (prima jídlo), lektorky (aktivní a kamarádský přístup) a nakonec nám vyšlo i nádherné slunečné počasí.

Závěrem lze popřát našim „prvákům“, aby se jim ve škole líbilo a dařilo stejně tak jako na kurzu.

Za pedagogický dozor: Mgr. Josef Jakl a Ing. Jakub Petr.

rss