ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Adaptační kurz prvních ročníků SOŠ

Stejně jako předchozí roky i letos se studenti prvního ročníku oborů Strojírenství, Mechanik seřizovač a Informační technologie zúčastnili adaptačního kurzu. Letošní rok je výjimečný tím, že jelo celkem 38 studentů, z toho pouze 5 dívek.

Po třídách gymnázia, prima a 1. B, které byly na kurzu minulý týden, jsme vyrazili také my. Ve středu 13. září jsme vlakem odjeli do Chřenovic, kde už na nás čekaly lektorky ze Střediska volného času v Ledči nad Sázavou a převzaly si naše studenty. Musíme přiznat, že obdivujeme jejich práci, zabavit a vymyslet aktivity pro skupinu teenagerů není vždy jednoduché. Děvčata se toho ale zhostila se vší parádou a tak se nikdo ze studentů ani nestihl nudit J

Počasí nám také přálo a tak víceméně celý den studenti trávili venku, v táboře nebo v lese, až do nočních hodin, kdy měly lektorky Střediska připraveny noční hru. Velkou pochvalu od nás všech dostávají paní kuchařky - všem nám moc chutnalo. 

Čtvrteční dopoledne pak uteklo jako voda a než jsme se nadáli, už byl čas odjezdu. Všichni unavení, ale spokojení, jsme se rozjeli domů.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali Středisku volného času v Ledči nad Sázavou v čele s panem Hánečkou za skvěle připravený program.

Cílem adaptačních kurzů je stmelit kolektiv a poznat se navzájem - to se, myslíme, povedlo a teď už nezbývá než vplout do nového školního roku J

Třídní učitelky tříd 1. I, 1. ST. a 1. MS Mgr. Libuše Nádvorníková a Ing. Soňa Poupětová

rss