ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Absolutorium na Vyšší odborné škole

Dne 3. června 2019 se uskutečnilo absolutorium na VOŠ Ledeč nad Sázavou. K absolutoriu přistoupili 3 studenti a všichni byli úspěšní – 2 prospěli s vyznamenáním, s průměrem 1.00 a 1 student prospěl.

Našim absolventům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody jak v osobním, tak i profesním životě.

Ing. Eva Skalická
vedoucí skupiny 3.VE

Hodnocení absolutoria

Dne 3. června 2019 jsem se účastnil absolutoria na Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou jako předseda zkušební komise pro studijní obor 63–41-N/12 Ekonomika a management podniku. Absolutorium proběhlo podle platných právních přepisů, tedy podle zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb. (o vyšším odborném vzdělávání).

Průběh zkoušek byl precizně připraven, byl důsledně dodržován časový harmonogram, časy příprav a zkoušení. Jazykové i odborné znalosti studentů tohoto oboru odpovídaly nárokům kladeným na absolventy VOŠ a svědčí o pečlivé přípravě studentů stejně jako o kvalitách pedagogů, kteří jim tyto znalosti předávali v průběhu studia. O tom konečně vypovídají celkové výsledky absolutoria. Absolventské práce vykazují vysokou úroveň, všechny splňují kritéria kladená na tento druh závěrečných prací. Většina z nich je zaměřena na řešení konkrétních situací a problémů v podnikatelských subjektech či jiných organizacích, přínosem je jejich praktická využitelnost.

Jsem velice rád, že jsem se mohl zkoušek na Vaší škole opakovaně účastnit. Nebyl to rozhodně ztracený čas. Pozitivem pro mne jsou další zkušenosti ze vzdělávacího procesu na Vaší vyšší odborné škole, navázání osobního přátelství a spolupráce s Vašimi pedagogy.

Vašim současným i budoucím studentům chci popřát, aby jim vydrželo totéž příjemné prostředí, jaké jsem zde poznal, a odborně zdatné a náročné, přesto však chápavé a přátelské pedagogy.

Všem absolventům přeji mnoho úspěchů v osobním životě, při dalším studiu i zajímavé a dobře hodnocené uplatnění ve světě práce, nyní už ve skutečném, reálném životě.

Mgr. Ivo Solař
VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

rss