Archiv

Absolutorium na VOŠ

Dne 1. až 2. června 2016 se konala na Vyšší odborné škole absolutoria. Studenti skládali zkoušku z odborných ekonomických předmětů, z cizího jazyka - anglického nebo německého a obhajovali absolventské práce. Absolutorium z cizího jazyka je zaměřeno na komunikaci studenta v odborných oblastech ekonomiky a strojírenství. Absolventskou práci studenti zpracovávali během souvislé půlroční praxe v podnicích. Řešili zde různá zadání a modelové případy, zpracovávali statistické informace z podniků.

Složení absolutoria opravňuje používat za jménem titul DiS. - diplomovaný specialista. Absolventi nemají problém s umístěním na trhu práce. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů nejen v pracovním, ale i osobním životě.

Fotografie

rss