ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Absolutoria na VOŠ

Začátek června na Vyšší odborné škole v Ledči nad Sázavou byl ve znamení složení absolutoria, které se skládalo z několika částí: cizího jazyka, odborných ekonomických předmětů a obhajoby absolventské práce. Absolutorium v letošním roce skládali studenti denního studia a poprvé jsme přivítaly i studentky, které Vyšší odbornou školu studovaly formou kombinovanou. Studenti a studentky prokázali výborné znalosti ve všech částech a úspěšně složili absolutorium.

V pátek jsme na městském úřadě v Ledči nad Sázavou předávali úspěšným absolventům Vyšší odborné školy diplomy a vysvědčení o absolutoriu.

Absolventům přejeme do dalšího života mnoho pracovních i životních úspěchů.

Ing. Hana Volencová

rss