ZE ŽIVOTA ŠKOLY

90 let našeho absolventa RNDr. Vostatka

V přízemí zadní části budovy gymnázia se vyjímá tablo prvních absolventů této školy. Jsou to studenti, kteří úspěšně ukončili studium už v roce 1950. Procházíme kolem tohohle tabla automaticky, skoro bez povšimnutí. Ale v těchto dnech bychom se u něj přece jen chtěli na chvilku zastavit. V sobotu 19.9. slaví své kulaté, a to 90. narozeniny pan RNDr. Miroslav Vostatek, jeden z nejstarších absolventů naší školy.
Pan Miroslav Vostatek, který bydlí v Pardubicích, před několika lety naši školu navštívil a měl živý zájem o to, jakými změnami prošla budova i o aktuální dění. Připravil si pro studenty přednášku na téma oborů, ve kterých dlouhá léta pracoval – medicína, biochemie a toxikologie.
Vážíme si dlouhodobého zájmu tohoto ledečského patriota o naši školu. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Jiří Foller. Foto z archivu školy (na tablu je pan Vostatek jediný muž ve třetí řadě zdola; detail z koncertu v ledečské synagoze roku 2014). Více k tématu na stránkách Ledečského zpravodaje. 

rss