ZE ŽIVOTA ŠKOLY

1. místo na celostátní konferenci ENERSOL 2024

Markéta Svobodová a Zuzana Černá se svou vítěznou prací „Plýtvání potravinami“ z krajského kola účastnily ve dnech 21. – 22. 3. 2024 21. ročníku celostátní konference Enersol, která se konala pod záštitami hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely v Pardubicích. Konference, která probíhala v přednáškovém sále Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, se zúčastnilo 170 delegátů (žáci, učitelé a ředitelé zúčastněných středních škol, zástupci firem a společností, zástupci veřejné správy a další hosté). Žáci na konferenci představili třicet nejlepších prací z celé České republiky.

Markéta se Zuzanou se svým projektem v kategorii Enersol a popularizace zazářily a získaly 1. místo. Podobně kvalitní výkony podali i další žáci z Kraje Vysočina, kteří v kategoriích Enersol a praxe a Enersol a inovace obsadili také 1. místa. Kraj Vysočina se díky skvělým výkonům žáků stal celkovým vítězem celostátního kola. Po vyhlášení výsledků následovalo i vyhlášení složení družstva, které bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní konferenci Enersol 2024 v Brně. Markéta se Zuzanou budou samozřejmě součástí tohoto družstva.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Magdaléna Kvášová

VIDEO S PÍSNIČKOUrss