Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola PŘ na střední školu pro škol. rok 2018/2019

V souladu s § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení a stanovila kritéria pro přijetí do 1. ročníku jednotlivých studijních a učebních oborů pro školní rok 2018/2019

rss