Archiv

Výsledky -„ŘEMESLO VYSOČINY“, krajské kolo KOVO JUNIOR 2016

strojní mechanik v Ledči nad Sázavou 2. - 3. 3. 2016

Soutěž byla zahájena 2. března 2016 v 8:00 hodin v multifunkčním sále Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy. Do soutěže nastoupilo 10 žáků oboru strojní mechanik = pět dvoučlenných družstev z Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou, Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov a z Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř. Deset soutěžících si vylosovalo dílnu a pracoviště pro výkon praktické části soutěže a dle pravidel soutěže byl vylosován hlavní rozhodčí komise - pan Zdeněk Doležal z Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř.

Soutěž byla zaměřena na: 

  • praktické dovedností - výroba součásti dle výkresové dokumentace, 
  • znalosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a na základní teoretické znalosti. Úkoly měření budou žáci provádět na jednotných připravených součástkách.

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Ledči nad Sázavou za přítomnosti Ing. Jany Fialové radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, starosty Města Ledeč nad Sázavou Ing. Zdeňka Tůmy, generálního ředitele Wikov Sázavan Pavla Zieciny a dalších hostů 3. března 2016.

Soutěž byla součástí tříkolových postupových soutěží zručnosti strojírenských oborů KOVO JUNIOR 2016, které CECH KOVO ČR vyhlásil jako součást celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery.
Na základě pravidel Cechu KOVO postupují do celostátního kola soutěžící, kteří se v krajské soutěži umístili na 1. a 2. místě. Celostátní soutěž strojní mechanik pořádá ve dnech 19. až 20. 4. 2016 Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové.

Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky (www.ceskerucicky.org).

Soutěž se konala pod záštitou radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Ing. Jany Fialové.

Vyhodnocení výsledků soutěže

Jednotlivci

1.místo Zdeněk Stehno z Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř.

2.místo Lukáš Čech z Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

3.místo Patrik Kopecký z Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Družstva

1.místo  Patrik Kopecký a Lukáš Zavoral z Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

2.místo Zdeněk Stehno, František Holcman z  Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř.

3.místo Lukáš Čech a Ondřej Bartoška z Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov.

Cílem dvoudenního setkání pracovníků a soutěžících byla také propagace technických řemesel, prohlubování spolupráce mezi školami a porovnání připravenosti budoucích absolventů škol technického/strojírenského zaměření. Tento cíl soutěže byl splněn.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou děkuje všem soutěžícím a zúčastněným školám za výsledky dosažené v  soutěži a za velmi dobrou propagaci strojírenských oborů na veřejnosti.

Zároveň velmi děkujeme Městu Ledeč nad Sázavou, Kraji Vysočina a sponzorům - Kovofiniš, s. r. o., Ledeč nad Sázavou, Aquacomp Hard, s. r. o., Ledeč nad Sázavou, Galatek, a. s., Ledeč nad Sázavou, Wikov Sázavan, s. r. o., Zruč nad Sázavou za poskytnutou podporu. 

Sponzoři


rss