České panelové šetření středoškoláků

Naše škola se zapojila do výzkumu České panelové šetření středoškoláků (CZEPS), které zkoumá vliv školního prostředí na formování postojů adolescentů ohledně důležitých společenských témat.

České panelové šetření středoškoláků (CZEPS) je výzkum, který bude probíhat v následujících čtyřech školních letech (2023–2026) na všech typech středních škol (SOU, SOŠ a gymnázia). Hlavním záměrem výzkumu je zkoumání souvislostí mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu budou měřeny např. kamarádské vztahy, kritické myšlení, postoje k ostatním skupinám obyvatel, wellbeing, sebevědomí, spokojenost se životem, pocit sounáležitosti se školou a řada dalších postojových otázek.

Více informací o výzkumu naleznete na webu České panelové šetření středoškoláků.

Dotazovaní budou všichni žáci a žákyně prvních ročníků ze zapojených středních škol. Průzkum bude probíhat každoročně po dobu následujících tří nebo čtyř let se stejnými žáky a žákyněmi. To umožní sledovat vývoj jejich postojů, chování a vztahů mezi sebou od nástupu do školy až do posledního ročníku. Průzkum v prvním a čtvrtém roce obsahuje test kritického myšlení a dotazník, ve druhém a třetím roce pouze dotazník. Online test kritického myšlení i online dotazník budou žáci/žákyně vyplňovat na počítačích každý rok v říjnu.

Dotazování se na všech 250 zúčastněných školách uskuteční během října. Šetření se bude skládat ze dvou samostatných částí: žáci a žákyně budou vyplňovat 1) dotazník a 2) test předpokladů kritického myšlení. Pro šetření bude pro každou třídu vyhrazeny dvě vyučovací hodiny. Do šetření se zapojí i třídní učitelé.

Termíny šetření na naší škole:

  • Gymnázium osmileté prima 19. 10. 2023
  • Gymnázium čtyřleté 1.B 16. 10. 2023
  • Informační technologie 1. I 16. 10. 2023
  • Strojírenství 1. ST 18. 10. 2023
  • Strojní mechanik a obráběč kovů 1.SM a 1. OK 25. 10. 2023


rss