Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole PŘ - obor vzdělání Strojní mechanik

V souladu s ustanovením § 60f a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2018/2019:

rss