Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola PŘ pro škol. rok 2018/2019 - obor vzdělání Strojní mechanik

V souladu s § 60 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovila ředitelka kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik pro školní rok 2018/2019:


rss