Archiv

Kurz programování CNC strojů

V naší škole bylo ve školních lavicích živo i o letních prázdninách. Na konci školního roku 25. června 2016 začal kurz pro dospělé Programování CNC strojů. Účastníci kurzu měli možnost se naučit základy programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530. Kurz v rozsahu 35 hodin probíhal v sobotu od 8 do 13 hodin. V sobotu 17. září obdrželo 9 úspěšných účastníků kurzu Osvědčení o absolvování z rukou ředitelky školy. Přejeme všem absolventům, aby získané vědomosti a dovednosti z oblasti programování dále rozvíjeli a využili při praktických činnostech přímo ve firmách.

Zájemci na další kurz programování CNC strojů mají možnost se přihlásit telefonicky na 731 612 319 nebo e-mailem rydlovav@gvi.cz.

rss