Studijní informace

Informace o studiu na VOŠ

63-41-N/12 Ekonomika a management podniku

 • Tříletý studijní program zakončený absolutoriem (DiS.)
 • Denní nebo kombinovaná forma studia
 • Pro školní rok 2018 - 2019 budou studenti přijímáni na základě stanovených podmínek v jednotlivých kolech přijímacího řízení. 
 • Školní rok se člení na zimní a letní období, součástí studia jsou odborné praxe v podnicích.
 • Od druhého ročníku lze volit zaměření na ekonomiku nebo strojírenství.
 • Vzdělávací program má modulové uspořádání.  
 • Škola vlastní fiktivní firmu, kde studenti v rámci výuky obchodují s ostatními fiktivními firmami v ČR.
 • Výuka výpočetní techniky probíhá ve třech odborných učebnách výpočetní techniky. Všichni studenti mají přístup k výpočetní technice (Internetu) i v době mimo vyučování dle možností školy.
 • Škola nabízí sportovní vyžití - sportovní halu, hřiště s umělou trávou, fit centrum, lyžařský a turistický kurz (dle stanovených poplatků).
 • Škola organizuje kulturní vyžití - návštěvy divadel, muzeí, výstav a koncertů.
 • Škola organizuje odborné tuzemské i zahraniční exkurze.
 • Škola umožňuje studentům ubytování na "Internátě".
 • Škola zabezpečuje stravování. K občerstvení studentů slouží i školní bufet.
 • Po úspěšném vykonání absolutoria mohou absolventi studovat na vysokých školách nebo snadněji najdou uplatnění v praxi.
 • Školné na VOŠ je 3000,-Kč za rok. 
rss