Studijní informace

Informace o studiu na SOŠ

 • Škola nabízí učební obory s výučním listem a studijní obory s maturitní zkouškou.
 • Pro školní rok 2018 - 2019 budou do učebních oborů přijímání žáci bez ohledu na prospěch. Do studijních oborů Informační technologie, Strojírenství a Mechanik seřizovač s maturitou budou žáci přijímáni podle výsledků přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka.
 • Žáci oboru Informační technologie  mají zaměření reklama a webdesign , dále mohou mimo jiné vykonat v průběhu studia státní zkoušku ze psaní na klávesnici a z obchodní korespondence.
 • Žáci oboru Strojírenství   mají zaměření 3D modelování, mohou získat certifikát Autodesk Akademia jako doklad o výborném zvládnutí výpočetní techniky a svářečský průkaz za režijní cenu (elektrodou, v ochranné atmosféře).
 • Žáci oboru Mechanik seřizovač se specializují na programování a obsluhu CNC strojů, mohou získat svářečský průkaz za režijní cenu (elektrodou, v ochranné atmosféře). Novinkou u oboru Mechanik seřizovač je možnost získat po třetím ročníku také výuční list oboru Obráběč kovů. Novinkou u tohoto oboru je možnost po třetím ročníku studia získat i výuční list oboru Obráběč kovů.
 • Praxe a odborný výcvik probíhá v dílnách školy. Souvislá 14-ti denní praxe žáků studijních oborů ve druhém a třetím ročníku je realizována v podnicích. V učebních oborech Strojní mechanik, Nástrojař nebo Obráběč kovů je učivo rozšířeno o obsluhu CNC strojů a svařování plastů. Žáci mohou získat svářečský průkaz (elektrodou, v ochranné atmosféře). Vybraní žáci třetího ročníku vykonávají odborný výcvik v reálném prostředí strojírenských firem.
 • V učebním tříletém oboru Logistik - operátor/ka skladování (skladník/skladnice) žáci v 1. ročníku mají odborný výcvik ve škole (skladové programy), v dalších ročnících vykonávají odborný výcvik v reálném prostředí firem. Tento obor je vhodný pro dívky a je velmi poptávaný u zaměstnavatelů v našim regionu.
 • Výuka výpočetní techniky probíhá ve třech odborných učebnách výpočetní techniky. Všichni žáci mají přístup k výpočetní technice (Internetu) i v době mimo vyučování dle možností školy. Žáci se také prakticky seznamují s možnostmi 3D tisku. 
 • Škola nabízí sportovní vyžití - sportovní halu, hřiště s umělou trávou, fit centrum, saunu, lyžařský a turistický kurz (dle stanovených poplatků).
 • Škola organizuje kulturní vyžití - návštěvy divadel, muzeí, výstav a koncertů.       
 • Škola organizuje odborné tuzemské i zahraniční exkurze včetně pracovních stáží ve firmách v zahraničí.
 • Škola umožňuje zletilým žákům ubytování na "Internátě".       
 • Škola zabezpečuje stravování. K občerstvení žáků slouží i školní bufet.       
 • Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky mohou absolventi studovat na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách. Jedna z vyšších odborných škol je součástí naší školy.       
 • Většina teoretické výuky SOŠ probíhá v budově školy v Koželské ulici. K výuce jazyků slouží jazyková učebna a žáci mají k dispozici i školní knihovnu. Mimo jiné žáci využívají odborné laboratoře pro automatizaci, kontrolu a měření, programování CNC strojů v areálu školních dílen v poštovní ulici.     
 • Studium na SOŠ je bezplatné.
rss