Ilustrační testy

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejňuje sady ilustračních testů k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení s využitím jednotných testů v roce 2015. Sada ilustračních testů je připravena vždy pro uchazeče o čtyřleté obory vzdělání středoškolského studia a pro uchazeče o osmiletá gymnázia. V každé sadě je didaktický test z českého jazyka a literatury a test z matematiky.

Ilustrační testy k pilotnímu ověřování poskytují uchazečům představu o tom, jaké typy úloh se v něm mohou objevit a jak vypadá test po stránce formální. Je však třeba mít na paměti, že ilustrační testy po obsahové stránce neodpovídají "ostrým" testům a slouží pouze jako doplněk k přípravě uchazečů, kteří se hlásí na střední koly, které se přihlásily k pilotnímu ověřování na jaře 2015.

Spolu s didaktickými testy jsou k dispozici ke stažení také záznamové archy, které slouží pro zápis odpovědí na testové úlohy. Záznamové archy pro ilustrační testy rovněž formálně odpovídají těm, které budou použity při jarním pilotním ověřování. Je zde tedy ponechána i hlavička záznamového archu, do které bude uchazeč zapisovat své jméno a příjmení a evidenční číslo, které mu nadiktuje zadavatel testu ve zkušebním místě.

Posledním dokumentem, který doplňuje testový sešit a záznamový arch, je klíč správných řešení, který obsahuje správné odpovědi na jednotlivé uzavřené i otevřené úlohy a rovněž uvádí počet bodů, které jsou za správnou odpověď poskytnuty. Každý si tak může provést kontrolu úspěšnosti svých odpovědí v rámci ilustračního didaktického testu.


rss