Novinky

Vyhlášení zkoušky profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace: Servisní pracovník u zákazníka

Kód profesní kvalifikace: 69-013-H

Číslo autorizace: MPO 31/2016

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

je autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikaci.

Zkouška profesní kvalifikace Servisní pracovník u zákazníka bude probíhat podle kvalifikačního a hodnotícího standardu vyhlašovaného Národní soustavou kvalifikací. Zkouška je určena všem zájemcům, kteří chtějí ověřit svoji kvalifikaci řemeslného či službového charakteru týkající se instalace, servisu a opravy zařízení a vybavení domácností a firem.

Hodnocení odborné způsobilosti:

  • Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka
  • Řešení náročných situací
  • Zajištění administrace zakázky
  • Orientace v příslušné legislativě
Zkouška se bude konat po přihlášení min. 5 zájemců.

Předpokládaný termín: středa odpoledne od 16.00 hodin.

Celková doba přípravy na zkoušku bez seznámení uchazeče s pracovištěm a požadavky BOZP a PO je 15 minut. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 60 minut. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení pro profesní kvalifikaci Servisní pracovník u zákazníka opatřené kulatým razítkem.

Informovat se můžete telefonicky 731 612 319 nebo e-mailem rydlovav@gvi.cz. Zájemci zasílají přihlášení e-mailem na rydlovav@gvi.cz.


rss