Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole PŘ - obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, ve školním roce 2017/2018


rss